Studier

Årskurs 1

Pedagogik 1, 7,5 hp

Dans och Koreografi, 7,5 hp

Dansämnets historia och dess didaktiska tillämplig, 7,5 hp

Dans 1a, 7,5 hp

Konst, Kropp och Kultur, 7,5 hp

Dansämnets didaktiska praktiker/ Dansdidaktik, 7,5 hp

Pedagogik 2 – Vetenskaplig perspektiv på dans och kropp, 7,5 hp

Dans 1b, 7,5 hp

60 hp


Årskurs 2

Dans för barn och unga, 10 hp

Hållbarhet i kreativa näringar 1, 5 hp

Koreografi och Didaktik, 7,5 hp

Dans 2a, 7,5 hp