Pedagogiskt arbete

Som pedagog vill jag skapa en harmonisk atmosfär på mina dansklasser. Jag arbetar mycket med improvisation och eget skapande och strävar efter att mina elever ska våga uttrycka sina personligheter i dansen. Jag finner det viktigt att mina elever i alla åldrar och erfarenheter får utveckla sin ”egna dans”. Till stor del handlar mina klasser om hur man förhåller sig till varandra och hittar sina egna rörelseuttryck. Jag jobbar med flöde, rytmiska och kraftfulla rörelser.

Jag har under hösten 2016 haft dansklasser på Dans och Cirkushögskolan:

  • Modern och nutida dans för vuxna, torsdagar
  • Danslek för 5-6åringar, lördagar